ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

    Ελπίδα Αραζού

    210 66 26 708

    697 407 6884

    elpisesper.ida@gmail.com

    Διεύθυνση: Σμύρνης 2, Βάρη, 16672