ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

    Ελπίδα Αραζού

    210 66 26 708

    697 407 6884

    elpisesper.ida@gmail.com

    Διεύθυνση: Βάκχου 7 , Βάρη ,16672